Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer om hur vi hanterar våra personuppgifter här.

  ARBETSPLATSDROGTESTNING

  Missbruk existerar på alla arbetsplatser i Sverige. Skillnaden är om det upptäcks eller ej. Om missbruket förblir oupptäckt, kan det istället resultera i höga dolda kostnader så som frånvaro, försämrad prestation eller hög andel av arbetsplatsolyckor. Så mycket som 10% av svenska befolkningen har alkoholproblem och hela 5% av alla drogtester på arbetsplatsen är positiva. Är du medveten om hur det ser ut på din arbetsplats när det kommer till alkohol- och drogproblematik?

  Prodiagnostics ger arbetsgivare möjligheten att tidigt upptäcka och motverka missbruk på arbetsplatsen genom framförallt slumpmässig drogtestning, utbildning av medarbetarna om tecken som tyder på missbruk samt stöd till chefer med handlingsplaner för hur de ska agera vid sådana situationer.

  Vi har kunskap inom alla steg som krävs för att förebygga missbruk. Vi agerar konsult vid framtagandet av en förebyggande alkohol och drogpolicy, medverkar vid förhandling med facket, genomför de slumpmässiga drogtesterna professionellt med kvalificerad personal och vi har ofta en betydande roll vid utredning och rehabilitering av medarbetaren.

  Prodiagnostics verksamhet är speciellt anpassad för arbetslivet och vi förstår vilka utmaningar en arbetsgivare står inför. Vi arbetar idag med över 900 företag och organisationer över hela Sverige och har jobbat för ett drogfritt samhälle sedan 1996.

  Vi kan missbruk och vet hur ni kan få en friskare och säkrare arbetsplats.

  Med Prodiagnostics som totalleverantör får ni EN professionell kontakt som
  ansvarar för att alla delar fungerar tillsammans.
  Vi hjälper er med:

  • Alkohol- och Drogpolicy
  • Chefsutbildning
  • Slumpmässig drogtestning
  • Nyanställnings-/misstanketest
  • MRO-kontakt
  • Utredningssamtal
  • Hänvisning till rehabilitering
  • Uppföljning

SALIVANALYS

FRAMTIDENS DROGTEST

Vårt marknadsledande salivdrogtest används idag av Sveriges största företag, sjukhus och myndigheter. Med oss får ni en samarbetspartner med över 20 års erfarenhet av missbruk.

UPPTÄCKER DET DOLDA MISSBRUKET

Majoriteten av missbruket börjar med smärtstillande läkemedel. Vårt salivtest spårar därför både traditionella droger, internetdroger och missbrukade läkemedel. Detta är helt avgörande för att kunna upptäcka missbruket i ett tidigt skede.

INGEN INTEGRITETSKRÄNKNING

Då testet är salivbaserat slipper man obehaget av att lämna urinprov. Dessutom försvinner möjligheten att manipulera provet.

LÅNG SPÅRTID

Med låga gränsvärden och avancerad analys har vårt drogtest upp till en veckas spårtid.
Vilket ger maximal möjlighet att kunna upptäcka missbruket.

 • 80 % av missbrukare har ett arbete
 • 25% av alla arbetsplatsolyckor är missbruksrelaterade
 • Missbrukare presterar 33% sämre
 • 80% av missbrukare stjäl av sin arbetsgivare
 • Missbrukare har 2-3 ggr högre korttidsfrånvaro

FÖRLORA INTE MÅNGA VIKTIGA ÅR I ONÖDAN

Det går ca 7–10 år innan missbruk upptäcks på arbetsplatsen.
Symptomen på missbruk är i början samma som för stress och
hög arbetsbelastning vilket gör det väldigt svårt att upptäcka
tidigt.

Slumpmässig drogtestning på ett professionellt sätt möjliggör
tidig upptäckt och åtgärd vilket sparar pengar och gör
behandlingen effektivare.

IDAG ANVÄNDS MÅNGA FLER DROGER ÄN TIDIGARE

Därför räcker det inte att spåra 5-10 droger, vilket har varit
standard länge. En effektiv drogtestning ska vara omfattande
och spåra såväl klassiska droger som nya internetdroger &
läkemedel som missbrukas. Drogerna ska kunna spåras
flera dagar tillbaka och provsvaren ska vara
juridiskt hållbara.

Urinprov upplevs integritetskränkande och provlämnaren
måste kunna kissa. Det finns risk för manipulation,
det vill säga fusk, med urinprov.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort!

Vanliga frågor och svar

Här finns de vanligaste frågorna samlade gällande Prodiagnostics och arbetsplatsdrogtestning. Skulle ni ha fler frågor som ni önskar få besvarade eller boka in ett möte så tveka inte att kontakta oss på info@prodiagnostics.se eller 040-685 00 88.

Varför ska man använda slumpmässiga drogtester?

Ett oannonserat slumpmässigt drogtest är mycket effektivt i förebyggande syfte. Då de flesta missbrukarna ogärna erkänner sitt missbruk är det smart att ha ett positivt drogtest att starta dialogen kring behandling. Oannonserad drogtestning är också ett bra sätt att komplettera utbildning och information kring företagets synsätt och drogpolicy. Det ger er policy liv och omsätter ord till handling.

Kan man manipulera ett drogtest?

De flesta drogtest kan förstöras om personen får tillräckligt med tid och får arbeta ostört. Med våra salivanalyser står personen framför våra testare och med vår procedur för att undvika manipulation är det omöjligt.

Behöver vi ha drogtester inskrivna i vår alkohol- och drogpolicy?

En förutsättning för att vi ska drogtesta hos en arbetsgivare är att man har en policy att hänvisa till som ska vara förankrad hos fack och medarbetare.

Vad mer än droger ser ni i testet?

Vi ser ingenting annat än de droger vi söker efter.

Hur många medarbetare rekommenderar ni att man testar per år?

Standard i branschen är att testa 25% av personalstyrkan. Detta är dock något som vi kommer överens gemensamt. Vissa företag vill testa alla, andra färre. Vi anpassar oss efter er verksamhet och kommer med förslag med vad vi vet fungerar bra.

Varför tar ni A och B-prov?

För att möjliggöra omkörning av prov vid fall där svaret bestrids behöver man ta både A- och B-prov. Om A-provet är positivt gör man ytterligare en analys av A-provet för att vara 100% säker på provresultatet. B-provet till alla provsvar sparas i upp till 24 mån på labb utifall ärendet skulle överprövas i domstol. 

Vilken typ av droganalysmetod är att föredra?

Om kunden inte har ett specifikt önskemål om vilken / vilka droger som ska spåras rekommenderar vi en salivanalys. Dessa analyser går inte att manipulera, har 0% felmarginal och spårar 72 st olika droger vilket ger en mycket bred bild av ett eventuellt missbruk.

Testar ni för alkohol?

Ja. Vi använder oss av samma utandningsutrustning som polisen använder.

Hur går ett slumpmässigt urval till?

I urvalet jobbar vi enbart med anställningsnummer. En lista slumpas fram och de personer som blir utvalda blir ombedda att lämna prov.

Vad kan man förvänta sig för utfall av slumpmässig drogtestning?

Vår statistik visar att ca 5% testar positivt första året. Därefter kan man förvänta sig en reducering på 50% år 2. 

Använder ni snabbtester när ni drogtestar?

Nej. Vi arbetar bara med vårt labb MVZ Labor i Tyskland. Snabbtester för urin eller saliv är inte tillräckligt tillförlitliga som testmetod för arbetsplatsdrogtestning.

Spårar ni även läkemedel?

Ja. Läkemedel kan som vilken annan drog som helst missbrukas och det pågår just nu en trend med missbruk av bland annat smärtstillande mediciner som är viktig att den spåras.

Jobbar ni i hela Sverige?

Ja, vi åker ut till alla arbetsplatser i hela Sverige och gör alkohol- & drogprovtagningar.

Testar ni på natten?

Ja. Vi utför våra tester så att det passar kundens verksamhet. Exempelvis slumpmässig testning på medarbetare som jobbar nattskift.

Vad är en MRO-Läkare?

MRO-läkare = (Medical Review Officer) En MRO-läkare har särskild kompetens i att tolka narkotikaanalyser samt kvalitetssäkra hanteringen från provtagning till provsvar. Det är den läkaren som först kontaktar medarbetaren om ett provsvar är positivt för att reda ut om det kan finnas en naturlig förklaring till det positiva testet. Exempelvis om man nyligen opererat sig och går på smärtstillande läkemedel eller om tar annan medicin på recept.