Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

  ARBETSPLATSDROGTESTNING

  Missbruk existerar på alla arbetsplatser i Sverige. Skillnaden är om det upptäcks eller ej. Oupptäckt kan det istället märkas som ”hög frånvaro”, ”försämrad prestation” eller hög andel av ”arbetsplatsolyckor”. 10% av svenska befolkningen har alkoholproblem och så mycket som 5% av alla drogtester på arbetsplatsen är positiva. Är du medveten om hur din arbetsplats ser ut?

  Prodiagnostics ger arbetsgivare möjligheten att tidigt upptäcka och motverka missbruk på arbetsplatsen genom framförallt slumpmässig drogtestning, utbildning av medarbetarna om tecken som tyder på missbruk samt stöd till chefer med handlingsplaner för hur de ska agera vid sådana situationer.

  Vi har kunskap inom alla steg som krävs för att förebygga missbruk. Vi agerar konsult vid framtagandet av en förebyggande alkohol och drogpolicy, medverkar vid förhandling med facket, genomför de slumpmässiga drogtesterna professionellt med kvalificerad personal och vi har ofta en betydande roll vid utredning och rehabilitering av medarbetaren.

  Prodiagnostics verksamhet är speciellt anpassad för arbetslivet och vi förstår vilka utmaningar en arbetsgivare står inför. Vi arbetar idag med över 900 företag och organisationer över hela Sverige och har jobbat för ett drogfritt samhälle sedan 1996.

  Vi kan missbruk och vet hur ni kan få en friskare och säkrare arbetsplats.

  Med Prodiagnostics som totalleverantör får ni EN professionell kontakt som
  ansvarar för att alla delar fungerar tillsammans.
  Vi hjälper er med:

  • Drogpolicy
  • Utbildning av personalen
  • Slumpmässig drogtestning
  • MRO-kontakt
  • Utredningssamtal
  • Hänvisning till rehabilitering
  • Uppföljning

 • 80 % av missbrukare har ett arbete
 • 25% av alla arbetsplatsolyckor är missbruksrelaterade
 • Missbrukare presterar 33% sämre
 • 80% av missbrukare stjäl av sin arbetsgivare
 • Missbrukare har 2-3 ggr högre korttidsfrånvaro

FÖRLORA INTE MÅNGA VIKTIGA ÅR I ONÖDAN

Det går ca 7–10 år innan missbruk upptäcks på arbetsplatsen.
Symptomen på missbruk är i början samma som för stress och
hög arbetsbelastning vilket gör det väldigt svårt att upptäcka
tidigt.

Slumpmässig drogtestning på ett professionellt sätt möjliggör
tidig upptäckt och åtgärd vilket sparar pengar och gör
behandlingen effektivare.

IDAG ANVÄNDS MÅNGA FLER DROGER ÄN TIDIGARE

Därför räcker det inte att spåra 5-10 droger, vilket har varit
standard länge. En effektiv drogtestning ska vara omfattande
och spåra såväl klassiska droger som nya internetdroger &
läkemedel som missbrukas. Drogerna ska kunna spåras
flera dagar tillbaka och provsvaren ska vara
juridiskt hållbara.

Urinprov upplevs integritetskränkande och provlämnaren
måste kunna kissa. Det finns risk för manipulation,
det vill säga fusk, med urinprov.

Vanliga frågor och svar

Här finns de vanligaste frågorna samlade gällande Prodiagnostics och arbetsplatsdrogtestning. Skulle ni ha fler frågor som ni önskar få besvarade eller boka in ett möte så tveka inte att kontakta affärsområdesansvarig Axel Gudmundsson på 0708-45 45 38 / axel@prodiagnostics.se

Varför ska man använda slumpmässiga drogtester?

Ett oannonserat slumpmässigt drogtest är mycket effektivt i förebyggande syfte. Då de flesta missbrukarna ogärna erkänner sitt missbruk är det smart att ha ett positivt drogtest att starta dialogen kring behandling. Oannonserad drogtestning är också ett bra sätt att komplettera utbildning och information kring företagets synsätt och drogpolicy. Det ger er policy liv och omsätter ord till handling.

Kan man manipulera ett drogtest?

De flesta drogtest kan förstöras om personen får tillräckligt med tid och får arbeta ostört. Med våra salivanalyser står personen framför våra testare och med vår procedur för att undvika manipulation är det omöjligt.

Behöver vi ha drogtester inskrivna i vår alkohol- och drogpolicy?

En förutsättning för att vi ska drogtesta hos en arbetsgivare är att man har en policy att hänvisa till som ska vara förankrad hos fack och medarbetare.

Vad mer än droger ser ni i testet?

Vi ser ingenting annat än de droger vi söker efter.

Hur många medarbetare rekommenderar ni att man testar per år?

Standard i branschen är att testa 25% av personalstyrkan. Detta är dock något som vi kommer överens gemensamt. Vissa företag vill testa alla, andra färre. Vi anpassar oss efter er verksamhet och kommer med förslag med vad vi vet fungerar bra.

Varför tar ni A och B-prov?

Vi använder oss alltid av A och B-prov vid drogtester pga. säkerhetsaspekten. A-proven används alltid till analysen. B-provet är till för att kunna göra om testet om medarbetaren vet med sig att man inte tagit drogen i fråga. Vi sparar B-provet i fyra veckor om inget annat begärs.

Vilken typ av droganalysmetod är att föredra?

Om kunden inte har ett specifikt önskemål om vilken / vilka droger som ska spåras rekommenderar vi en salivanalys. Dessa analyser går inte att manipulera, har 0% felmarginal och spårar 72 st olika droger vilket ger en mycket bred bild av ett eventuellt missbruk.

Testar ni för alkohol?

Ja. Vi använder oss av samma utandningsutrustning som polisen använder.

Hur går ett slumpmässigt urval till?

I urvalet jobbar vi enbart med anställningsnummer. En lista slumpas fram och de personer som blir utvalda blir ombedda att lämna prov.

Hur många positiva drogtest hittar ni?

Summan i branschen är i stort sett konstant år efter år och den ligger någonstans mellan 3-5 % verifierat positiva drogtester årligen.

Använder ni snabbtester när ni drogtestar?

Nej. Vi arbetar bara med vårt labb MVZ Labor i Tyskland. Snabbtester för urin eller saliv är inte tillräckligt tillförlitliga som testmetod för arbetsplatsdrogtestning.

Spårar ni även läkemedel?

Ja. Läkemedel kan som vilken annan drog som helst missbrukas och det pågår just nu en trend med missbruk av bland annat smärtstillande mediciner som är viktig att den spåras.

Jobbar ni i hela Sverige?

Ja. Vi har rikstäckande tjänst och vi åker ut till där kunden befinner sig.

Testar ni på natten?

Ja. Vi utför våra tester så att det passar kundens verksamhet. Exempelvis slumpmässig testning på medarbetare som jobbar nattskift.

Vad är en MRO/MB-Läkare?

MRO/MB-läkare = (Medical Review Officer/Medicinsk Bedömare) En MRO läkare har särskild kompetens i att tolka narkotikaanalyser samt kvalitetssäkra hanteringen från provtagning till provsvar. Det är den läkaren som först kontaktar medarbetaren om ett provsvar är positivt för att reda ut om det kan finnas en naturlig förklaring till det positiva testet. Exempelvis om man nyligen opererat sig och går på smärtstillande läkemedel eller om tar annan medicin på recept.