Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer om hur vi hanterar våra personuppgifter här.

DETEKTIONSTIDER SNABBTEST URINPROV

OBS! Följande information gäller enbart för våra urinsnabbtester, för laboratorieanalyserna gäller andra spårtider.

Detektionstiden för en drog beror främst på 3 faktorer; drogens halveringstid, stickans cut-off (gränsvärde) samt hur mycket som intagits.

Halveringstid är den tid det tar för att koncentrationen av drogen/läkemedlet i kroppen ska sjunka till halva mängden, efter avslutat intag.
Halveringstiden är alltid konstant, vilket innebär att det tar lika lång tid att reducera koncentrationen till hälften oavsett drogmängd. 

Alla droger har olika halveringstid, vilket förklarar varför man kan spåra vissa droger längre/kortare tid än andra. Heroin, som har mycket kort halveringstid, spåras också kort tid (ca 1 dag). Cannabis som har lång halveringstid kan sitta i betydligt längre, flera veckor för de med långvarigt missbruk bakom sig.

Stickans cut-off, är den andra faktorn som påverkar detektionstiden. Varje drog som spåras på våra stickor, har ett gränsvärde, en brytpunkt. Det är den nivån som särskiljer ett positivt testresultat från ett negativt. När koncentrationen av en drog i urinen är högre än det bestämda gränsvärdet kommer drogtestet att bli positivt. När drogkoncentrationen befinner sig under gränsvärdet, kommer drogtestet att bli negativt.

Våra tester är framtagna för att optimera upptäckten av droger, men minimera antalet falskt positiva resultat. 

Detektionstiderna nedan är generella, och kommer alltid att variera från person till person, beroende på:

  • Hur ofta drogen intas
  • Mängden drog som intagits
  • Individens metabolism eller ämnesomsättning
  • Mängden vätska som konsumerats sedan drogtillförsel
  • Genetiska variationer som påverkar individens reaktion av droger

 

DROG

Detektionstid

Amfetamin (AMP)

Upp til 4 dygn

Bensodiazepiner (BZD)

Upp till 4 dygn vid terapeutisk användning

Upp till 4 veckor vid långvarigt missbruk

Buprenorfin (BUP)

Upp till 2-5 dygn

Cannabis (THC)

Upp till 2-4 dygn vid sporadiskt bruk

Flera månader vid regelbunden/långvarig användning

Dextropropoxifen (PPX)

Upp till 3 dygn

Etylglukoronid (ETG)

Upp till 4 dygn

Fentanyl (FYL)

Upp till 3 dygn

Gabapentin (GAB)

Upp till 2 dygn

Ketamin (KET)

Upp till 2 dygn

Klonazepam (ACL)

Upp till 3 dygn

Kokain (COC)

Upp till 4 dygn

LSD

Upp till 2 dygn

MDMA (Ecstasy)

Upp till 2 dygn

Metamfetamin (MET)

Upp till 3 dygn

Metadon (EDDP)

Upp till 5 dygn

Metylfenidat (MPD)

Upp till 3 dygn

MDPV

Upp till 3 dygn

Opiater (OPI)

Upp till 4 dygn

Oxikodon (OXY)

Upp till 4 dygn

Pregabalin (PGB)

Upp till 4 dygn

Spice/K2

Upp till 3 dygn

Tramadol (TML)

Upp till 3 dygn

Zolpidem (ZOL)

Upp till 4 dygn

Zopiklon (ZOP)

Upp till 4 dygn