Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer om hur vi hanterar våra personuppgifter här.

Gränsvärden/cut-off och fallgropar att undvika

Ett av nyckelbegreppen inom drogtestning är tillämpningen av ett gränsvärde. Många gånger är det själva gränsvärdet som avgör om ett testresultat blir antingen positivt eller negativt. Stickans angivna gränsvärde är den nivå under vilken drogen inte längre kan upptäckas. Ju lägre gränsvärde eller cut-off, desto mindre av drogen behövs för att den ska upptäckas.

Man mäter hur många miljarddels gram av drogen som finns i en milliliter urin (ng/mL). När koncentrationen av en drog i urinen är högre än det bestämda gränsvärdet kommer drogtestet att bli positivt, och vice versa. En sticka med ett lågt gränsvärde ger dig alltså längre spårtid än en sticka med högt gränsvärde. 

Exempel:
Elisabeth använder ett drogtest med gränsvärdet 50 ng/ml för THC när hon testar Hampus. Vid drogtesttillfället har Hampus urin en koncentration på 40 ng/ml. Stickan visar därför negativt, och Hampus som slipper påföljd fortsätter sitt missbruk. Hampus som vet att stickorna brukar ha ett gränsvärde på 50 ng/ml har lärt sig precis hur många bloss han kan röka och ändå inte bli upptäckt. Vid nästa testtillfälle har Hampus urin en koncentration på 35 ng/ml, vilket är lågt nog för att gå under radarn.
Det Hampus inte vet är att Elisabeth har bytt leverantör och att deras stickor har ett gränsvärde på 25 ng/ml, vilket innebär runt 2 dagars längre spårtid. Hampus blir påkommen.

Heroin försvinner väldigt snabbt 

Du ser sällan heroin i urinprov mer än max en dag efter intag, och det gäller med en sticka som har gränsvärde 200 ng/mL. Här är det extra viktigt att inte ha en sticka med högt gränsvärde.

Har du en sticka med t ex 2000 som gränsvärde (det finns) så behövs minst 2000 ng/mL urin, och du kommer att missa eventuellt heroinintag. Visst, du kommer inte att få positivt av vallmofrön, men som sagt, inte av drog heller…

Notera att gränsvärdet kan skilja något mellan olika tillverkningsomgångar. Testet är uppbyggt med antikroppar och därför är gränsvärdet inte exakt. Det gäller för alla snabbtester. Varje tillverkningsomgång har samma gränsvärde - det varierar alltså inte för stickor ur samma kartong. 

Det innebär att om din patient nekar till det positiva provet så ska du INTE ta ett nytt prov med en sticka ur en annan förpackning! I värsta fall, om värdet ligger nära cut-off, så har du då olika resultat! Skicka istället direkt till ackrediterat labb om inte patienten godtar resultatet.

Låt framförallt inte patienten lämna ett nytt urinprov! Då har du ju flera timmar senare uppsamlingstid, och drogen kan ha gått ur kroppen! Urinen börjar samlas i urinblåsan direkt efter föregående urineringstillfälle.

Sållning vs Verifikationsanalys

Det är viktigt att känna till skillnaden mellan sållningsprov (ej juridiskt hållbart, ex snabbtest) och verifikationsanalys (GC/MS eller LC/MS= juridiskt hållbar analys).

Svenska labb gör nämligen rutinmässigt alltid först en egen sållning (inte juridiskt hållbar) som kan missa drogen när labbet har högre gränsvärden än stickan. Labbsvaret kommer då tillbaka utan att ha verifierats, med svaret ”Ej påvisbart”. Detta är samma typ av sållning som ni själva redan har gjort med stickan. För att utföra den juridiskt hållbara verifikationen så måste labbets egen sållning vara positiv först. Det är lite lurigt, och något som orsakar många missförstånd.

Exempel:

Tramadolstickan har cut-off 100, dvs upptäcker drogen, ner till 100 ng/mL urin. Svenska labb sållar provet men nu blir det negativt eftersom labben har ett högre gränsvärde (200 ng/mL) än stickan. Så om provet ligger mellan 100 och 200 så har stickan påvisat drogen men labbet ger negativt svar utan att ha verifierat.

Samma sak gäller amfetamin där stickan följer ner till 300 men svenska labb har cut-off 500 och således "missar" prover.

Varken snabbtestet eller labbet har fel, de utgår bara från olika förutsättningar.