Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer om hur vi hanterar våra personuppgifter här.

Droganalyser; olika sorter men olika fördelar och nackdelar

SALIVPROV

Fördelarna med vår salivanalys är många; 

Hela 72 droger och läkemedel analyseras per prov, med lika lång spårtid som i urinprov. 
Ingen integritetskränkning, salivprovet är hygieniskt och enkelt att ta, samt omöjligt att manipulera. Ni får både modersubstans och metaboliter analyserade, därför syns det om klienten har tagit sin ordinerade medicin (och inte bara tillsatt lite i munnen före provtagning). Alla svar är juridiskt hållbara när de kommer via e-post, inom en vecka efter att ni postat det förfrankerade kitet på närmaste brevlåda.

Det är nästan omöjligt att fejka proverna och det undviks helt genom att låta klienten dricka en mugg vatten och sedan säga några meningar.

Spårtiden är ungefär som i urin, 2-4 dagar. Längst spårtid i salivprovet har amfetamin, med upp till 7 dagar. Du kan urskilja Elvanse från missbruksamfetamin genom vår separations-analys. 

Det är bättre att följa en nedtrappning av Bensodiazepiner i saliv än i urin. 
Kortast spårtid i saliven har THC, max 24 timmar. Det beror på att THC inte utsöndras från kroppen till saliven. Det vi spårar är fysiska rester i munhålan. Om man får positivt på THC i salivanalysen så har klienten rökt THC de senaste 24 timmarna (om inte Sativex är förskriven) THC är alltså ALDRIG ett gammalt nedtrappningsvärde!

Det går att beställa THC-karboxylsyra i saliv, där vi analyserar huvudmetaboliten till THC och kan påvisa kroppspassage, med en spårtid som övriga droger, på 2-3 dagar.

Salivprov kan skickas via post oavsett värme och eller kyla. Vakuumrören innehåller ett bakteriedödande medel.

Ur Salivprovet kan man beställa olika analyser:

Olika Salivanalyser:   

1.      En grundanalys av 72 droger och läkemedel.  Juridiskt hållbart                                 (549kr)

2.      Intox-analys av >2000 olika ämnen. Kortare spårtid (Misstänks Lyrica; ange!)       (549kr)

3.      Amfetaminer (nätdroger)                    Många!                                                                   (549kr)

4.      Bensodiazepiner                                   Många!                                                                   (549kr)

5.      Opiater/opioder                                     Många!                                                                   (549kr)

6.      Elvanse eller missbruksamfetamin?  Analys av D- och L-amfetamin                           (549kr)

7.      Spice , > 200 sorters                                                                                                              (549kr)

8.      THC-karboxylsyra (påvisar kroppspassage)                                                                      (549kr)

9.      KAT                                                                                                                                            (549kr)

                          

 
 

URINPROV

I urinprov som skickas till vårt laboratorium spåras de flesta substanser längst tid efter att drogen intagits. Undantag är amfetamin som spåras längst i salivprov, hela 7 dagar.

Att följa nedtrappning av Bensodiazepiner görs bäst i blodprov, näst bäst är saliv och på tredje plats kommer urinprov.

Opiater spåras bättre i saliv än i urin. Vi ser heroin betydligt längre tid i saliv än i urinprov där det sällan upptäcks mer än ett dygn.

När du skickar ett urinprov till oss för analys får du alltid hela gruppen på köpet. Beställer du t ex analys av Tramadol så ingår automatiskt ALLA opiater och opioider, som fentanyl, oxikodon, subutex, metadon, osv. (För priset av EN analys.)

Olika urinanalyser:

10.   En bred grundanalys med >100 droger. Juridiskt hållbart!                                               (649kr) 

11.  Intoxanalys om >2000 ämnen. Kortare spårtid, men de flesta substanser ingår    (549kr)

12.   Opiater och Opioider                           Många!                                                                   (549kr)

13.   Bensodiazepiner                                    Många!                                                                  (549kr)

14.   Amfetaminer (nätdroger)                    Många!                                                                   (549kr)

15.   Elvanse eller missbruk?  Analys av amfetamin uppdelat i D- och L-amfetamin         (549kr)

16.   >200 sorters Spice                                                                                                                 (549kr)

17.   Verifiering av snabbtest urin.                                                                                               (549kr)

18.   Anabola steroider                                                                                                                   (895kr)

 

 

 

BLODPROV

Blodprov;  i armvecket (venöst) eller stick i fingret (kapillärt plasma)

Blodprov fungerar i stort sett som urinprov, har kortare spårtid men visar både modersubstanser och metaboliter vilket gör att man kan utläsa mycket mer om när och vad som intagits.

Venblod är enklare ur analys-hänseende då man får en större mängd blod, men när det inte är lämpligt att sticka klienten venöst, eller provtagningen delegerats fungerar våra kapillärkit för stick i fingret utmärkt!

En analys som bör tas kapillärt är PEth. Detta för att eliminera risken för felaktigt förhöjt värde genom fortsatt bildande av etanol i blodprovet efter provtagning. I venprov finns den risken. Med våra special-kit för kapillärt PEth torkar blodet direkt, och denna risk för felvärde utesluts.

Olika Blodanalyser:

OBS! Ett kapillär-rör per analys samt ett extra rör för B-prov behövs. Dvs för 4 analyser behövs 5 rör.

 

19.   En grundanalys av ca 60 droger, ej mängdangivelse.                                                    (649kr)

20.   Opiater/opioder                                     Många!                                                                   (649kr)

21.   Bensodiazepiner                                    Många!                                                                   (649kr)

22.   Amfetaminer (nätdroger)                    Många!                                                                   (649kr)

23.   Spice, >100 sorter. Spice bäst ur blod eller saliv! (moderstubstans)                          (649kr)

24.   Kiralt Metadon (D-, och L-Metadon)                                                                                  (649kr)