Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer om hur vi hanterar våra personuppgifter här.

Droganalyser; olika sorter men olika fördelar och nackdelar

SALIVPROV

Fördelarna med vår salivanalys är många; 

Hela 73 droger och läkemedel analyseras per prov, med lika lång spårtid som i urinprov. 
Ingen integritetskränkning, salivprovet är hygieniskt och enkelt att ta, samt omöjligt att manipulera. Ni får både modersubstans och metaboliter analyserade, därför syns det om klienten har tagit sin ordinerade medicin (och inte bara tillsatt lite i munnen före provtagning). Alla svar är juridiskt hållbara när de kommer via e-post, inom en vecka efter att ni postat det förfrankerade kitet på närmaste brevlåda.

Det är nästan omöjligt att fejka proverna och det undviks helt genom att låta klienten dricka en mugg vatten och sedan säga några meningar.

Spårtiden är ungefär som i urin, 2-4 dagar. Längst spårtid i salivprovet har amfetamin, med upp till 7 dagar. Du kan urskilja Elvanse från missbruksamfetamin genom vår separations-analys. 

Det är bättre att följa en nedtrappning av Bensodiazepiner i saliv än i urin. 
Kortast spårtid i saliven har THC, max 24 timmar. Det beror på att THC inte utsöndras från kroppen till saliven. Det vi spårar är fysiska rester i munhålan. Om man får positivt på THC i salivanalysen så har klienten rökt THC de senaste 24 timmarna (om inte Sativex är förskriven) THC är alltså ALDRIG ett gammalt nedtrappningsvärde!

 

Salivprov kan skickas via post oavsett värme och eller kyla. Vakuumrören innehåller ett bakteriedödande medel.

Ur Salivprovet kan man beställa olika analyser:

Olika Salivanalyser (Juridiskt hållbara):   

1.      En multianalys av 73 droger och läkemedel.                                

2.      Intox-analys av >2000 olika ämnen. Kortare spårtid (Misstänks Lyrica; ange!)       

3.      Amfetaminer (nätdroger)                    ca 70st                                                                  

4.      Bensodiazepiner                                   ca 70st                                                                  

5.      Opiater/opioder                                     ca 70st                                                                  

6.      Elvanse eller missbruksamfetamin?  Analys av D- och L-amfetamin                          

7.      Spice , > 200 sorters                                                                                                              

8.      THC-karboxylsyra (påvisar kroppspassage)                                                                      

9.      KAT                                                                                                                                           

                          

 
 

URINPROV

I urinprov som skickas till vårt laboratorium spåras de flesta substanser längst tid efter att drogen intagits. Undantag är amfetamin som spåras längst i salivprov, hela 7 dagar.

Att följa nedtrappning av Bensodiazepiner görs bäst i blodprov, näst bäst är saliv och på tredje plats kommer urinprov.

Opiater spåras bättre i saliv än i urin. Vi ser heroin betydligt längre tid i saliv än i urinprov där det sällan upptäcks mer än ett dygn.

 

 

 

 

Olika urinanalyser:

10.   Intoxanalys om >2000 ämnen. Kortare spårtid, men de flesta substanser ingår    

11.   Opiater och Opioider                           ca 70st                                                                   

12.   Bensodiazepiner                                    ca 70st                                                                 

13.   Amfetaminer (nätdroger)                    ca 70st                                                                   

14.   Elvanse eller missbruk?  Analys av amfetamin uppdelat i D- och L-amfetamin         

15.   >200 sorters Spice                                                                                                                 

16.   Verifiering av snabbtest urin.                                                                                               

17.   Anabola steroider                                                                                                                   

 

 

 

BLODPROV

Blodprov;  i armvecket (venöst) eller stick i fingret (kapillärt helblod)

Blodprov fungerar i stort sett som urinprov, har kortare spårtid men visar både modersubstanser och metaboliter vilket gör att man kan utläsa mycket mer om när och vad som intagits.

Venblod är enklare ur analys-hänseende då man får en större mängd blod, men när det inte är lämpligt att sticka klienten venöst, eller provtagningen delegerats fungerar våra kapillärkit för stick i fingret utmärkt!

En analys som bör tas kapillärt är PEth. Detta för att eliminera risken för felaktigt förhöjt värde genom fortsatt bildande av etanol i blodprovet efter provtagning. I venprov finns den risken.

Olika Blodanalyser (Juridiskt hållbara):

OBS! Ett kapillär-kort per analys inkl. B-prov behövs. Dvs för 4 analyser behövs 2 kort.

 

18.   En multianalys av ca 60 droger, ej mängdangivelse.                                                  

19.   Opiater/opioder                                     ca 70st                                                                

20.   Bensodiazepiner                                    ca 60st                                                               

21.   Amfetaminer (nätdroger)                    ca 70st                                                                 

22.   Spice, >100 sorter. Spice bäst ur blod eller saliv! (moderstubstans)                          

23.   Kiralt Metadon (D-, och L-Metadon)