Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Om Laboratoriet

Prodiagnostics är exklusiv återförsäljare till välrenommerade laboratoriet MVZ Labor Dessau, som ligger söder om Berlin i Tyskland och tillhör det absoluta toppskiktet i Europa. Det är sedan många år full-ackrediterat av tyska Dakks, även för rättsmedicin! Svenska Swedac har sk hållavtal med dem. Det innebär att analyssvaren är juridiskt hållbara även i Sverige, och de har flertalet gånger använts som bevismaterial i rättegångar.

Laboratoriet drivs av Dr Michael Böttcher, sedan länge välkänd inom området, även i Sverige där han föreläst för många laboratorier. Han har publicerat flertalet forskningsrapporter med särskild inriktning på salivanalyser, där de analyserar droger lika lång tid i saliv som i urin.

Laboratoriet analyserar prover från hela Europa och är föregångare inom nya droger, exempelvis internetdroger som kristaller, alfa-PVP, Spice/K2. De analyserar ur såväl saliv som urin, serum, blod -även kapillärt, hår och narkotikabeslag.

Analyserna diagnostiseras via breda och talrika analyser innefattande HPLC, GC/MS (gaskromatografi/masspektrometri) och LC/MS-MS (flödeskromatografi/masspektrometri).

MVZ Labor och Prodiagnostics välkomnar besökare till laboratoriet.

PRODIAGNOSTICS är exklusiv distributör för MVZ Labor Dessau i Skandinavien.

Ackreditering

 
MVZ Labor Dessau är sedan många år godkänt och ackrediterat av tyska Dakks, vilka svenska Swedac har avtal med. 
Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan.

Följande utdrag är taget direkt från Swedacs hemsida:

"Det finns så kallade MLA-avtal mellan ackrediteringsorgan i olika länder. MLA står för Multilateral Agreement. Avtalen innebär att man jämställer den provning, kalibrering, certifiering och kontroll som sker under ackreditering i samtliga länder som ingår i avtalen.

Swedac har tecknat avtal på europeisk och internationell nivå: EA MLA, IAF MLA och ILAC MRA."

Dokumenten nedanför är utfärdade av Dakks (Swedacs tyska motsvarighet) till MVZ Labor Dessau efter att grundliga kontroller utförts.

 NamnStorlek
Ackreditering 1.pdf 336.23 Kb
Ackreditering 2.pdf 363.48 Kb